Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ Chúa Nhật XXV tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo