LHS Thứ Sáu Tuần XXX TN: LỀ LUẬT HAY TIẾNG NÓI CỦA LƯƠNG TÂM CHÚA BAN? - Lm Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo