Thánh Lễ Trực Tuyến | 5:30 | THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 29-10-2021 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN

Thánh lễ trực tuyến ngày 29-10-2021 vào lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: thứ Sáu tuần 30 mùa Thường niên, do Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo