Thánh Lễ Trực Tuyến | 5:30 | THÁNH SIMON & THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ | NGÀY 28-10-2021 | LỄ KÍNH

Thánh lễ trực tuyến ngày 28-10-2021 vào lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: thứ Năm tuần 30 mùa Thường niên, thánh Simon và thánh Giuđa, Tông đồ (lễ kính), do Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo