Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ngày 2-11-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ngày 2-11-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo