Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ thứ Ba - Cầu cho các tín hữu đã qua đời tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội - ngày 02/11/2021.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo