Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 33 TN năm B - Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 33 TN năm B - Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo