[TRỰC TIẾP] Thánh lễ Chúa nhật kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Đức TGM Giuse cử hành tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội

[TRỰC TIẾP] Thánh lễ Chúa nhật kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Đức TGM Giuse cử hành tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo