LHS Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng: TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA - Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

LHS Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng: TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA - Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo