Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ Thứ Tư tuần 1 MV, ngày 1-12-2021

 
 Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ Thứ Tư tuần 1 MV, ngày 1-12-2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo