LHS Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng: NGÔN SỨ GIẢ VÀ MÔN ĐỆ THẬT - Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

LHS Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng: NGÔN SỨ GIẢ VÀ MÔN ĐỆ THẬT - Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT
+++++

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo