Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 4 mùa Vọng năm C, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 4 mùa Vọng năm C, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo