Bài giảng của Tân Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang - Giám mục phó Giáo phận Bắc Ninh trong thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn


Bài giảng của Tân Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang - Giám mục phó Giáo phận Bắc Ninh trong thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo