Bài giảng thánh lễ CN III MV C: "Chúng tôi phải làm gì?"- Lm. Antôn Đặng Hữu Nam

 

 Bài giảng thánh lễ CN III MV C: "Chúng tôi phải làm gì?"- Lm. Antôn Đặng Hữu Nam

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo