Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C | Ngày 12.12.2021 | ĐGM. Giuse Nguyễn Tấn Tước


Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C | Ngày 12.12.2021 | ĐGM. Giuse Nguyễn Tấn Tước

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C.
Vào lúc 05h00 ngày 12.12.2021.
Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế.
Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo