LHS Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng: TA CÓ DŨNG KHÍ LÊN TIẾNG TRƯỚC SỰ DỮ NHƯ CHÚA KHÔNG?- Lm Giuse Lê Quang Uy, DCCT


LHS Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng: TA CÓ DŨNG KHÍ LÊN TIẾNG TRƯỚC SỰ DỮ NHƯ CHÚA KHÔNG?
- Lm Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo