TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ -- 19g - THỨ SÁU - 10.12.2021 - TUẦN II MÙA VỌNG - NĂM C | Giáo phận Bà Rịa


TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ -- 19g - THỨ SÁU - 10.12.2021 - TUẦN II MÙA VỌNG - NĂM C

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo