ĐTC: Lễ Giáng sinh nhắc chúng ra rằng sự khiêm nhường dẫn đến với Chúa


ĐTC: Lễ Giáng sinh nhắc chúng ra rằng sự khiêm nhường dẫn đến với Chúa

Chỉ có sự khiêm nhường là con đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, đồng thời, chính vì nó dẫn chúng ta đến với Người, nó cũng dẫn chúng ta đến những điều cốt yếu của cuộc sống, theo ý nghĩa chân thật nhất, đến với lý do đáng tin cậy nhất mà vì đó cuộc sống đáng sống.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo