TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ - THỨ TƯ - 22.12.2021 - TUẦN IV MÙA VỌNG - NĂM C

TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ -- 19g - THỨ TƯ - 22.12.2021 - TUẦN IV MÙA VỌNG - NĂM C

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo