Thánh lễ Trực tiếp: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm-Khai mạc Thượng hội Đồng Giám mục cấp Giáo phận 08.12.21 | Giáo phận Phát Diệm


Thánh lễ Trực tiếp: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm-Khai mạc Thượng hội Đồng Giám mục cấp Giáo phận 08.12.21 | Giáo phận Phát Diệm

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo