Thánh lễ trực tuyến: Phong chức linh mục Giáo phận Mỹ Tho ngày 08/12/2021


Thánh lễ trực tuyến:  Phong chức linh mục Giáo phận Mỹ Tho ngày 08/12/2021 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo