🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 5:30 | CÁC THÁNH ANH HÀI | NGÀY 28-12-2021 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN


Thánh lễ trực tuyến ngày 28-12-2021 vào lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: ngày thứ 4 trong tuần Bát nhật Giáng sinh - Các Thánh Anh Hài, tử đạo (lễ kính), do Lm. Giuse Bùi Công Trác chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo