Thánh lễ trực tuyến hôm nay -lúc 19g - THỨ BA - 28.12.2021 - TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH - NĂM C | Gp. Bà Rịa


Thánh lễ trực tuyến hôm nay -lúc 19g - THỨ BA - 28.12.2021 - TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH - NĂM C | Gp. Bà Rịa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo