Thánh Lễ Trực Tuyến | 5:30 | NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH | NGÀY 29-12-2021

Thánh lễ trực tuyến ngày 29-12-2021 vào lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: ngày thứ 5 trong tuần Bát nhật Giáng sinh, do Lm. Phêrô Kiều Công Tùng chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo