Thánh Lễ Trực tuyến | 5:30 | THỨ NĂM NGÀY 23-12-2021 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN


Thánh lễ trực tuyến thứ Năm ngày 23-12-2021 vào lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, do Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo