Thánh Lễ Trực Tuyến | 5:30 | THỨ SÁU NGÀY 24-12-2021 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN


Thánh lễ trực tuyến thứ Sáu ngày 24-12-2021 vào lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn do Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo