Thánh lễ trực tuyến hôm nay: Thứ Hai tuần IV Mùa Vọng Năm C | 5h (sáng) ngày 20.12.2021| Gp. Nha Trang


Thánh lễ trực tuyến hôm nay: Thứ Hai tuần IV Mùa Vọng Năm C | 5h (sáng) ngày 20.12.2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo