Tìm hiểu Kinh Thánh Bài 72: Ý nghĩa biểu tượng quyển sách sự sống - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Bài 72: Ý nghĩa biểu tượng quyển sách sự sống - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo