Tĩnh tâm Mùa Vọng 2021 - Ngày 3: Mùa trở về


Tĩnh tâm Mùa Vọng 2021 - Ngày 3: Mùa trở về

TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2021 - HẬU COVID
Chủ đề: “CHỖI DẬY”
Ngày 3: Mùa trở về
Hướng dẫn: Lm. Giuse Cao Gia An, SJ
Thời gian: 09-16/12/2021
Thực hiện: Vatican News Tiếng Việt

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo