[TRỰC TIẾP] Thánh lễ Đại triều - CHÚA GIÁNG SINH - vào lúc 10h00, ngày 25/12/2021 - TGP. Hà Nội


[TRỰC TIẾP] Thánh lễ Đại triều - CHÚA GIÁNG SINH - vào lúc 10h00, ngày 25/12/2021 - TGP. Hà Nội

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo