[TRỰC TIẾP] Thánh lễ vọng - CHÚA GIÁNG SINH - vào lúc 22h00, ngày 24/12/2021 - TGP. Hà Nội


[TRỰC TIẾP] Thánh lễ vọng - CHÚA GIÁNG SINH - vào lúc 22h00, ngày 24/12/2021 - TGP. Hà Nội


Thánh lễ vọng Chúa Giáng Sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên cử hành được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội lúc 22h00, thứ Sáu ngày 24/12/2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo