LHS Chúa Nhật 02.01.2022: LỄ CHÚA HIỂN LINH - Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT


LHS Chúa Nhật 02.01.2022: LỄ CHÚA HIỂN LINH - Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo