Thánh lễ trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên cử hành


Thánh lễ trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên cử hành

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo