LHS Thứ Bảy Tuần I, TN: CHÚA GIÊSU MỜI GỌI TA ĐI THEO LÀM MÔN ĐỆ - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

 

 LHS Thứ Bảy Tuần I, TN: CHÚA GIÊSU MỜI GỌI TA ĐI THEO LÀM MÔN ĐỆ - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo