Thay đổi lớn tại Giáo triều Rôma ngay từ đầu năm. Xài đồ Tầu, 19 người mất mạng


Thay đổi lớn tại Giáo triều Rôma ngay từ đầu năm. Xài đồ Tầu, 19 người mất mạng


Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân của trận hỏa hoạn ở New York lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua

Tối Cao Pháp Viện Pakistan cho phép một Kitô Hữu bị cáo buộc tội báng bổ được tại ngoại
Sự ra đi của tổng thư ký Bộ Giáo Lý Đức Tin khởi đầu cho sự thay đổi rung chuyển bộ này

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo