LHS Thứ Tư Tuần I, TN: CHÚA GIÊSU MỜI GỌI TA RA ĐI CHO SỨ VỤ TIN MỪNG - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

LHS Thứ Tư Tuần I, TN: CHÚA GIÊSU MỜI GỌI TA RA ĐI CHO SỨ VỤ TIN MỪNG - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo