Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức Phó Tế và Linh Mục Dòng Thánh Tâm Huế ngày 12 .01.2022, do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự


Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức Phó Tế và Linh Mục Dòng Thánh Tâm Huế ngày 12 .01.2022, do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo