Thánh Lễ Trực tuyến hôm nay | THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH | NGÀY 3-1-2021 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN


Thánh lễ trực tuyến ngày 3-1-2022 vào lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: thứ Hai sau lễ Hiển Linh, do Lm. GB. Phương Đình Toại, MI chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo