TRỰC TUYẾN - THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC GIÁO PHẬN BÀ RỊA – THỨ HAI - 03.01.2022


TRỰC TUYẾN - THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC GIÁO PHẬN BÀ RỊA – THỨ HAI - 03.01.2022 


Vào lúc 08g30 Thứ Hai, ngày 03.01.2022, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa sẽ truyền chức linh mục cho các Thầy Phó tế: 1. THẦY ĐAMINH DƯƠNG XUÂN CHƯƠNG, 33 tuổi đang phục vụ tại Giáo xứ Long Hương, Giáo hạt Long Hương. 2. THẦY ANTÔN PHAN VĂN ĐỨC, 36 tuổi đang phục vụ tại Giáo xứ Phước Lâm, Giáo hạt Bà Rịa. 3. THẦY GIUSE NGUYỄN VĂN GIÁO, 34 tuổi đang phục vụ tại Giáo họ Biệt lập Tân Lâm, Giáo hạt Xuyên Mộc. 4. THẦY GIOAN B. PHẠM ĐỨC MINH HẢI, 36 tuổi đang phục vụ tại Giáo xứ Bãi Dâu, Giáo hạt Vũng Tàu. 5. THẦY PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HUY, 33 tuổi đang phục vụ tại Giáo xứ Hòa Thuận, Giáo hạt Xuyên Mộc. 6. THẦY PHÊRÔ LÊ THÀNH KHÁNH, 33 tuổi đang phục vụ tại Giáo xứ Vũng Tàu, Giáo hạt Vũng Tàu. 7. THẦY PHÊRÔ NGUYỄN VĂN MINH, 34 tuổi đang phục vụ tại Giáo xứ Phú Vinh, Giáo hạt Xuyên Mộc. 8. THẦY GIUSE PHẠM ĐỨC TÀI, 35 tuổi đang phục vụ tại Giáo xứ Chánh Tòa, Giáo hạt Bà Rịa. 9. THẦY PHANXICÔ X. NGUYỄN VĂN THƯƠNG, 35 tuổi đang phục vụ tại Giáo xứ Chu Hải, Giáo hạt Long Hương. Xin mọi người hãy hiệp ý với các thầy tiến chức tạ ơn Thiên Chúa, và dâng lời cầu nguyện cho các thầy sống xứng đáng với tác vụ sẽ được lãnh nhận.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo