Đức Thánh Cha gửi sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân 2022


Đức Thánh Cha gửi sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân 2022

“Chứng tá vĩ đại tình yêu thương xót của Cha dành cho các bệnh nhân là Con Một. Nhiều lần các sách Tin Mừng thuật lại cho chúng ta các cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với nhiều người mắc những chứng bệnh khác nhau”. Theo Đức Thánh Cha, sự quan tâm của Chúa Giêsu đối với người bệnh đã lên tới mức sau này trở thành hoạt động chính trong sứ vụ của các tông đồ.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo