Ý cầu nguyện của ĐTC Phanxico trong tháng 1: cầu nguyện cho những người chịu sự kỳ thị và bách hại tôn giáo


Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 1: cầu nguyện cho những người chịu sự kỳ thị và bách hại tôn giáo

Đức Thánh Cha mở đầu video ý cầu nguyện tháng 1 với hai câu hỏi: “Tại sao lại vẫn còn xảy ra tình trạng nhiều tôn giáo thiểu số chịu sự kỳ thị hay bách hại? Làm sao chúng ta lại có thể để xảy ra tình trạng mà trong xã hội vốn rất văn minh này, vẫn còn có những người bị đàn áp chỉ vì họ công khai tuyên xưng đức tin của mình?”.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo