Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ trao dây Pallium, cử hành lúc 8:30 ngày 19-2-2022 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ trao dây Pallium, cử hành lúc 8:30 ngày 19-2-2022 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo