Thánh lễ cầu nguyện cho các các Tu sĩ trong TGP Hà Nội - 11h15 thứ Bẩy ngày 19/02/2022


Thánh lễ cầu nguyện cho các các Tu sĩ trong TGP Hà Nội - 11h15 thứ Bẩy ngày 19/02/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo