Cha Gioan Đặng Văn Nghĩa, Tổng thư ký linh mục đoàn giáo phận Hưng Hoá chúc mừng Đức cha Đaminh


Cha Gioan Đặng Văn Nghĩa, Tổng thư ký linh mục đoàn giáo phận Hưng Hoá chúc mừng Đức cha Đaminh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo