Đức TGM Marek Zalewski Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam chúc mừng Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến


Đức TGM Marek Zalewski Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam chúc mừng Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo