ĐGM Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ Lời Chúa trong lễ Truyền chức Giám Mục tại Sơn Lộc (14.02.2022)


ĐGM Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ Lời Chúa trong lễ Truyền chức Giám Mục tại Sơn Lộc (14.02.2022)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo