NGHI THỨC TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC ĐAMINH HOÀNG MINH TIẾN | Giáo phận Hưng Hoá |14.02.2022


NGHI THỨC TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC ĐAMINH HOÀNG MINH TIẾN | Giáo phận Hưng Hoá |14.02.2022


Nghi Lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Chính toà giáo phận Hưng Hoá do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương Chủ phong; Phụ phong là Đức cha Gioan Maria Vũ Tất và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo