🔴NGHI THỨC TRAO PALLIUM | 8:30 | THÁNH LỄ TẠ ƠN | THỨ BẢY 19-2-2022 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


🔴NGHI THỨC TRAO PALLIUM | 8:30 | THÁNH LỄ TẠ ƠN | THỨ BẢY 19-2-2022 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo