THÁNH LỄ THỨ BẢY , TUẦN VI Thường Niên | 5h00' Sáng 19/02 - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC


THÁNH LỄ THỨ BẢY , TUẦN VI Thường Niên | 5h00' Sáng 19/02 - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo