🔴 ĐTGM Marek Zalewski gặp gỡ 719 thiện nguyện viên phục vụ bệnh nhân Covid-19 | 20.02.2022 TTMV


🔴 ĐTGM Marek Zalewski gặp gỡ 719 thiện nguyện viên phục vụ bệnh nhân Covid-19 | 20.02.2022 TTMV

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo